Blog

تاثیر نقاشی در درمان پرخاشگری کودک

توسط دسته‌بندی نشدهدر اسفند ۷, ۱۴۰۰

نقاشی راهی است برای کمک کردن به کودک برای سازندگی بهتر با دنیای اطراف و تغییر در الگوهای رفتاری آنان می باشد . همچنین نقاشی در امر شناخت و درمان مشکلات کودکان سازش نایافته و کم توان ذهنی مناسب است . یکی از این مشکلات پرخاشگری است .

نقاشی راهی است برای کمک کردن به کودک برای سازندگی بهتر با دنیای اطراف و تغییر در الگوهای رفتاری آنان می باشد . همچنین نقاشی در امر شناخت و درمان مشکلات کودکان سازش نایافته و کم توان ذهنی مناسب است . یکی از این مشکلات پرخاشگری است .

پرخاشگری و عوامل مؤثر بر آن :

اکثر افراد به شیوه ای سازمان یافته عمل می کنند ، اما تفاوت های گسترده ای در انواع سازمان دهی رفتاری در افراد وجود دارد بنظر می رسد که گروهی از مردم در اکثر اوقات به طور سازنده و کار آمد عمل می کنند . کوشش های سازگارانه آنان واقع بینانه ، از لحاظ اجتماعی بارور و از لحاظ شخصی ارضا کننده است ، در حالی که افراد دیگر فقط تا حدودی دارای شیوه های مؤثر در رویارویی با مسایل هستند و به جای صرف انرژی در حل فعالانه مشکل به استفاده از میکانیسم ها و رفتارهای دفاعی می پردازند .

اختلال های رفتاری ، طبقه دیگری از رفتار کودکان و نوجوانانی که رفتارشان به این طریق طبقه بندی می شود ، از میزان شرارت و شیطنتی که ویژگی گروه سنی آنهاست پا را فراتر می گذارند و یا قوانین عمده اجتماعی را خدشه دار می کنند . گاهی بسیاری از کودکان و نوجوانان از نظر هیجانی نیز با مشکل روبه رو هستند و در معرض افسرده شدن قرار دارند .

این کودکان به بیش جنبشی ، تکانشی بودن ، پرخاشگری و اضطراب گرایش دارند . سازگاری با موقعیت ها و فعالیت های تازه  برای انها دشوار است . معمولا گستره دقت آنان بسیار محدود است و به پاداش آنی نیازمند می باشند . پرخاشگری در تعلیم و تربیت از نظر سازگاری فردی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است .

روش کاهش یا درمان پرخاشگری :

پژوهش ها نشان داده است روش های متعددی برای درمان مشکلات هیجانی و رفتاری به ویژه پرخاشگری وجود دارد . فروید معتقد است که پالایش می تواند خشم افراد را برای مدت زمان کوتاهی کاهش دهد .

همچنین بر مبنای نظریه رفتارگرایی ، والدین و مربیان می توانند از طریق شناخت تقویت کننده ها سپس حذف آنها پرخاشگری را کاهش دهند .

تقویت برخی از هیجانهاو احساس ها و رفتارهای ناهمساز با خشم و پرخاشگری نیز یکی از روشهای کنترل پرخاشگری است . به عنوان مثال شخص را وادار کنیم تا لبخند بزند .

راهبرد دیگر ، ایجاد وقفه است که در آن بزرگسال ، فرد پرخاشگر را از شرایط تقویت کننده پرخاشگری جدا می کند . ( برای مثال فرستادن به اتاق دیگر تا زمانی که به طور مناسبی رفتار کند .)

انش آموزان پرخاشگر ممکن است راهنمایی های اجتماعی را اشتباه تفسیر کنند و تمایلهای خشونت آمیز را بویژه طی دوره فشار روانی به دیگران نسبت دهند . کمبود مهارت های اجتماعی در این دانش آموزان اغلب به کنترل ضعیف تکانه ها ، تحمل اندک ناکامی ، توانایی محدود برای تعمیم پاسخ های متناوب ، فشار روانی و بینش ضعیف نسبت به احساس های خود و دیگران مربوط می شود .

بنابراین آموزش اجتماعی کردن می تواند در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه مؤثر باشد . چگونگی اندیشه ما دربرابر شرایط نیزمی تواند بر نوع عملکردمان تأثیر بگذارد . به همین دلیل یکی از روش های مدیریت پرخاشگری ،آموزش استنباط صحیح و واقع بینانه از انگیزه رفتارهای مبهم است .

کاهش پرخاشگری و پیشگیری از آسیب های ناشی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است ، بویژه اگر برای کاهش پرخاشگری از آن دسته از روشهای درمانی مانند نقاشی استفاده شود که برای تمام خانواده ها قابل دسترسی باشد .

پس چنانچه بپذیریم برخی از مسایل کودکان با مشکلات عاطفی و رفتاری ناشی از ضعف آگاهی                                                                                                                                                                  وعدم استفاده از مهارتهای اجتماعی ، الگوی کلامی صحیح ، رفتارهای جامعه پسندانه ، مهارت های ارتباطی و دوست یابی ، مسئولیت پذیری رفتارها و… باشد ، پس آموزش این مهارتها به این کودکان ممکن است تاحدی از بروز این مشکلات پیشگیری کند . ارائه این راهبردها به طور غیر مستقیم به این گروه کودکان می تواند مؤثر باشد .

 راهبردهای غیر مستقیم برای کاهش پرخاشگری

  1. انجام نقاشی گروهی : نقاشی گروهی روی یک سطح می تواند باعث دوری از تفاوت های فردی شده و راهی باشد که گروه بتواند با احساسات مشترک ، هم در سطح هوشیار و هم ناهشیار ، درباره ی یک موضوع مشترک کار کند . همچنین در نقاشی گروهی ، افرادی را که همانند خود هستند می بینند و به این ترتیب فضای محیطی آنان آرام تر و پذیراتر می شود.

کودک پرخاشگر چون اعتماد به نفس پایین دارد ،نقاشی گروهی باعث می شود وی به ارزش خود پی برده و درجمع دوستان مورد توجه قرار گرفته و می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد . همچنین در نقاشی کشیدن های گروهی ، کودک پرخاشگر دیگر مجبور نیست باریک بینی ها و تحقیرهای دیگران را تحمل کند و مشکل آنان به رویشان آورده نمی شود . و در چنین فضایی او می تواند خود را ابراز کند و عزت نفس خود را افزایش دهد . با بالا رفتن عزت نفس کودک پرخاشگر می تواند به گونه ای خلاق با مشکلات کنار بیاید . در همین نقاشی های گروهی کودک ، با سلیقه ، عقاید و رفتارهای دانش آموزان دیگر آشنا می شود و می تواند بسیاری از رفتارهای مطلوب دیگران را یاد بگیرد . از آنجا که دانش آموزان پرخاشگر بعلت همین رفتار بد ، کمتر مورد توجه دیگران است و معمولا از جمع وگروه طرد می شود ، از طریق نقاشی گروهی می تواند بسیاری از روابط اجتماعی را یاد بگیرد و هنگامی که به لذت در جمع بودن پی ببرد ، درکاهش رفتار نامطلوب خود تلاش بیشتری می کند .

ابراز خشم بالحن آرام : کودک پرخاشگر با استفاده از نقاشی و رنگ آمیزی می تواند خشم و نفرت و احساسات خود را نسبت به معلم و والدین و همسالانش برون فکنی کند . برای مثال ممکن است با خط خطی کردن تصویری که او را عصبانی کرده آن را خراب کند و حتی می تواند با پاره کردن و درو انداختن آن ، به کلی آن را از بین ببرد .

بنابراین یک معلم خوب باید دانش آموزان را به کشیدن نقاشی تشویق کند و رنگها و تمام وسایل لازم برای نقاشی را در اختیار آنها قرار دهد .

موضوع نقاشی را آزاد بگذارد تا دانش آموزان با انتخاب موضوع دلخواه ، به بیان خواسته ها ، آرزوها و احساسات خود بپردازند . همین تشویق کودک به کشیدن نقاشی باعث می شود تا کودک پرخاشگر کمتر از موارد دیگری مانند آزار و اذیت دوستان ، دعوا کردن با دیگران و … برای کاهش پرخاشگری خود و صرف انرژی فعالانه خود استفاده کند .

معلم همچنین باید در پایان نقاشی کودک از وی بخواهد تا نقاشی خود را تعبیر و تفسیر کند و علت کشیدن اشکال مختلف ،اشخاص و بکاربردن رنگهای مختلف را در آنها جویا شود . کودک را واردا کند آنچه را که باعث عصبانی شدن یا پرخاشگری او شده را بیان کند و از این طریق معلم هم می تواند عواملی را که باعث پرخاشگری او شده راجستجو کند وهم به حل آن مسایل از طریق رسیدگی به عوامل آن بپردازد . مثلا ممکن است پرخاشگری دانش آموز از خانواده او نشأت گرفته باشد یاعواملی مانند تحقیر شدن توسط همکلاسی ها یا خود کم بینی ، عدم اعتماد به نفس ، کمبود مهر و محبت از خانواده ، معلم و به طور کلی  اطرافیان ، فقر و تنگ دستی و… باعث پرخاشگری دانش آموز شده باشد که مطوئنا این مسایل در نقاشی کودکان خود را نمایان می سازد . لذا یک معلم ومربی کارآزموده از این طریق می تواند راههای مختلفی را در پیش بگیرد تا مشکلات دانش آموز حل شده و در نتیجه به کاهش پرخاشگری او منجر شود . استفاده از کلاس های آموزش خانواده و ارتباط مستمر خانواده و مدرسه ، تلاشهای مشابه و کمک های خود معلم می تواند در این راه مؤثر باشد .

 نتیجه گیری

 نقاشی و تأثیر آن در کاهش پرخاشگری

با توجه به مواردی که در مورد نقاشی و اهمیت آن توضیح داده شد ، می توان از نقاشی برای رفع بسیاری از مشکلات عاطفی و روانی کودکان و کاهش قابل ملاحظه بسیاری از رفتارهای ناسازگارانه و نابهنجار استفاده کرد .

یکی از این رفتارهای نابهنجار پرخاشگری است که مسلما ریشه در عواطف ، روحیات و احساسات کودک دارد .نقاشی یکی از روشهای بسیار مفیدی است که می تواند ما را در کاهش این رفتار کمک کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    سبد خرید