روانشناسی کودک

آموزش توانایی رویارویی با شکست در کودکان :

یکی از مهارت هایی که باید به وسیله والدین به کودم آموخته شود، تحمل شکست است .

 

کودک باید بیاموزد که در مقابل هر بُردی، یک باخت هم وجود دارد و این نشانه ضعف نیست بلکه سرآغازی برای پیروزی است.

 

به فرزندتان اطمینان دهید که اگر در رقابت یا مسابقه ای شرکت می کند، مهم بُرد یا باخت او نیست، بلکه میزان تلاش او برای رسیدن به اهدافش، اهمیت دارد.

 

به فرزندتان اجازه دهید که پس از شکست، گریه کند و مدتی را با خودش خلوت کند.

او را از این کار منع نکنید، زیرا باعث آرامش و کسب تجربه از گذشته اش می شود و پس از آرام شدن، با او صحبت کنید.

 

 

تنبیه بدنی ممنوع

corporal punishment

کودکی که به طور دائم تنبیه بدنی می شود به خاطر ضعف عملکرد و ناتوانی در انجام کارهایش به

تدریج اعتمادبنفس خود را از دست می دهد و شهامت انجام کارهای بزرگ را ندارد و هیچگاه

سربچه ها داد نزنید سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنید.

 لجبازی کودک

در مقابل کودکی که می‌خواهد هر چیزی را به زور و با جیغ و فریاد به‌دست آورد، باید چه رفتاری داشت؟

نباید به جیغ‌های آنها اعتنا کرد. وقتی یک کودک با جیغ‌زدن یا پرخاشگری به خواسته‌های خود می‌رسد چون از این رفتار خود امتیاز و پاداش می‌گیرد و برایش لذت‌بخش است، بنابراین می‌آموزد که این رفتار را تکرار کند. اگر پدر و مادر به جیغ‌‌زدن فرزندان خود توجه کنند، این رفتار را در او تقویت می‌کنند.

 کودک در مهمانی

وقتی کودک ۵-۶ ماهه خود را به مهمانی می برید، یکی از اسباب بازیهایش را هم همراهتان بردارید تا اگر بهانه گیری کرد، او را در کنار وسایل آشنایش قرار دهید تا آرام گیرد.

همراه داشتن اسباب بازی کودکتان ، به شما کمک می کند تا در شرایطی که احساس خوشایندی ندارد، به او احساس خوشحالی و آرامش بدهید.

    سبد خرید