دانستنی های روز

 

همه ی  مردم جهان به آب تمیز و قابل نوشیدن دسترسی ندارند و به همین علت دانشمندان به دنبال روش‌هایی برای دستیابی به این هدف هستند. اخیرا محققان با استفاده از یک ماده جدید توانسته‌اند آلودگی‌های آب را در مدت ۳۰ دقیقه حذف ‌کنند. در این پژوهش جدید از موادی با نام چارچوب فلزی ارگانیک (MOF) استفاده شده که بسیار متخلخل با سطح بالایی هستند و به صورت تئوری مقدار کمی از آن‌ها در صورت باز شدن می‌توانند یک زمین فوتبال را پوشش دهند. این سطح بالا آن‌ها را تبدیل به مواد مناسب برای جذب مولکول ‌ها و ذرات می‌کند. این ماده در مدت زمان ۳۰ دقیقه کل مواد جامد  محلول در آب را از ۲۲۳۳ ذره در میلیون به کمتر از ۵۰۰ ذره در میلیون رسانده. این میزان کمتر از ۶۰۰ ذره در میلیون توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای آب قابل نوشیدن است.

ابداع ژلی شبیه به مغز با قابلیت یادآوری و فراموشی

دانشمندان ژاپنی موفق به ایجاد یک هیدروژل شده اند که مانند مغز انسان توانایی فراموش کردن و یادآوری دارد. این ماده توسط دانشمندان دانشگاه “هوکایدو” در ژاپن تهیه شده و اکثر آن از آب تشکیل شده است. در ساخت آن همچنین از پلیمرهای حساس به دما که به نام “پلی آمفولیت” شناخته می شوند، استفاده شده است. این پلیمرها موجب پایداری و ساختار نگهدارنده ژل می شوند که حاوی آب زیادی است. پروفسور “کانپنگ کوی” که به همراه پروفسور “جیان پینگ گونگ” این تحقیق را رهبری کرد، می گوید: سیستم حافظه شبیه به مغز این هیدروژل برای برخی از برنامه ها مانند پیام های قابل ناپدید شدن در مسائل امنیتی قابل بکارگیری است.

    سبد خرید