آلبوم تصاویر انتخاب سبز

آ مثل آتش و آب  ، آدم برفی و آفتاب

ب مثل باغ و بابا ، بهار و بوی گل ها … پ مثل پاییز سرد ، پرواز یک برگ زرد

ت مثل توپ خورشید ، قرمز و زرد و سپید … ث مثل ثلث آخر ، با نمره های بهتر

ج مثل جوجه جیک جیک ، جنگل سبز و تاریک … چ مثل چوب و چِنار ، چَـکاوک و چمن زار

ح مثل حوله ، حُباب ، حیاط و حوض پر آب … خ مثل خوبی خدا و خندیدن بچّه ها

 د مثل دشت و دریا ، درخت سبز و زیبا … ذ مثل ذرّت شاد ، بازی کاکل و باد

ر مثل رنگین کمان ، هفت تا کمان توی آن … ز مثل زنبور و زاغ ، زَنبَق زیبای باغ

ژ مثل ژاله بر گل ، هدیه ی گل به بلبل

س مثل سایه ی بید ، ستاره های سپید … ش مثل شش تا شب تاب ، سه تا بیدار سه تاخواب

ص مثل صبح و صدف ، صد تا صدف توی صف … ض مثل ضَربه ای سخت ، که زد تبر بر درخت

ط مثل طوق اردک ، طوطی سبز و کوچک …

ع مثل عیـد و عــمو ، عروسک کوچولو … غ مثل غاز و غنچه ، هر دو تا توی باغچه

ف مثل فَوّاره ها ، در آفتاب زیبا … ق مثل قمری و قو ، قاصدک قصّه گو

ک مثل کوه پر برف ،  کاج و کلاغ پرحرف … گ مثل گل یا گلاب ، گردش گل هادر آب

ل مثل لک لک خواب ، زیر لَحاف مهتاب

م مثل موج و ماهی ، چه ماهی سیاهی … ن مثل نور و نوروز ، گل داده نرگس امروز

و مثل وقت ورزش ، صبح قشنگ و نرمش … ه مثل هوهوی باد ، هوای پاک و آزاد

ی مثل یاس زیبا درآخر الفبا

    سبد خرید